เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ นายจิรุตม์  วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประชุมสัมมนา โครงการ “แนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก” เพื่อรับฟังพร้อมแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้สามารถจัดการเดินรถได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น

1 3 6 IMG_323311 5