วันเร็วๆนี้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ติดตามตรวจการให้บริการรถแท็กซี่ เพื่อตรวจสอบการให้บริการที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล

 

IMG_6331_resize

IMG_6332_resize

IMG_6333_resize