วันนี้ (13 เมษายน 2559) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมติดตามการจัดการให้บริการประชาชน ณ จุดรับส่งผู้โดยสาร ณ ตลาดเกษตร2 อ เมิอง จ.สุราษฏร์ธานี ในโอกาสนี้ได้อำนวยความสะดวกแนะนำข้อมูลการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติที่เข้าใช้บริการ ณ จุดรับส่งผู้โดยสารด้วย

S__8077512_resize

S__8077513_resize

S__8077516_resize

S__8077518_resize

S__8077520_resize

S__8077522_resize