DSC_0470_resize

DSC_0440_resize_resize

DSC_0504_resize_resize

DSC_0450_resize_resize

DSC_0463_resize_resize

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงานตำรวจ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประชุมติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อบูรณาการทำงานและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การให้บริการร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ