วันที่ 28 พ.ค. 59 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กฉ หมายถึง เกียรติยศก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

94707 94714 94710 94715 94716 94718