วันนี้ 14 พ.ค. 59 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดบุรีรัมย์ อักษร กต “กิจการ การงาน ก้าวหน้า ตลอดไป” โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

83646_resize

83653_resize

83651_resize

83654_resize

83655_resize

83658_resize