เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 ณ กระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันรถแท็กซี่ทุกคัน ต้องเก็บค่าโดยสารตามมิเตอร์ ที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักสากลระบุอัตราค่าโดยสารที่กำหนดสะท้อนต้นทุนและเป็นธรรมทุกฝ่าย

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize