เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งขอใช้บริการเปลี่ยนใบอนุญาต ขับรถรูปแบบใหม่ ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสารกับการปฏิรูปประเทศ” ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับและจัดทำใบอนุญาตขับรถยนต์รูปแบบใหม่ให้นายกรัฐมนตรี