เมื่อวันที่ 8 ก.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับนายบัวเพ็ด ไซยะสาน รองหัวหน้ากรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสนำคณะผู้แทนฝ่าย สปป. ลาว ร่วมประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่าง  ไทย – ลาว เพื่อร่วมหารือรายละเอียดการขนส่งทางถนน ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง

 

DSC_1555_resize DSC_1570_resize DSC_1546_resize DSC_1560_resize DSC_1605_resize DSC_1608_resize DSC_1604_resize