เมือวันที่ 28 พ.ค.59  ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค (โลตัส) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กบ หมายถึง กิจการก้าวหน้า มากด้วยบารมี โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

27707 dsc00172 dsc00182