1_resize

2_resize

3_resize

4_resize

5_resize

6_resize

7_resize

8_resize

9_resize

 

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เป็นประธานเปิดโครงการก้าวทันเรื่องสถานีขนส่งสินค้า  ก้าวสำคัญของการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อให้บุคลากร กรมการขนส่งทางบก    ได้ตระหนักถึงบทบาทและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานีขนส่งสินค้า พร้อมทั้งศึกษาดูงานสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลเพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าอย่างยั่งยืน