เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่Ms. O.N. SiddiquaKhanam รองเลขาธิการกองแผนงาน กระทรวงการวางแผนสาธารณรัฐบังคลาเทศ  โอกาสนำคณะผู้แทนจากรัฐบาลบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงานการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการด้านการให้บริการภาครัฐของกรมการขนส่งทางบก

 

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6 7_resize 8_resize 9_resize