เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นางกนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ เลขานุการกรมการขนส่งทางบก นำคณะข้าราชการลูกจ้างของกรมการขนส่งทางบกและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมบริจาคโลหิต โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว

2_resize3_resize 4_resize 5_resize 1_resize