DSC_2129_resize DSC_2133_resize_resize DSC_2135_resize DSC_2149_resize_resize DSC_2156_resize_resize DSC_2178_resize_resize

วันที่ 25 มิ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านวิชาการขนส่ง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมการขนส่งทางถนนโดยมีนักวิชาการขนส่งทั่วประเทศข้าร่วมการอบรม