DSC_9419_resize_resize

DSC_9425_resize_resize

DSC_9448_resize_resize

DSC_9452 (2)_resize

DSC_9459_resize_resize

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสมชาย ปานไม้ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน