เมื่อวันที่ 9 ก.ย.58 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ นางสายสุนีย์ เด็ดดวง ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานพิธีปิดการอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

IMG_6277_resize

IMG_6280_resize

IMG_6215_resize

IMG_625558_resize

IMG_6288_resize