เรื่อง กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน