กรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านสายด่วนโทร. 1584 ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยปัจจุบันได้ขยายการช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทางขึ้น ดังนี้

• Call center 1584 • ผ่านทาง facebook ชื่อ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” • ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Application) ชื่อ “ร้องเรียนรถสาธารณะ”โดยสามารถร้องเรียนได้บนระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ ios • ผ่านทาง Line ชื่อ ID: 1584DLT • ผ่าน Application: Dlt Check-in Taxi • ผ่านเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน 1584http://ins.dlt.go.th/cmpweb/  • ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : dlt_1584complain@hotmail.com

สหรับเทศกาลสงกรานต์ 2559 นี้ กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ช่วยเหลือผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยของบริการขนส่งสาธารณะเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อประชาชนของกรมการขนส่งทางบก