ช่วงลมฟ้าพยากรณ์  เรื่องคุมเข้มจัดระเบียบรถแท็กซี่