ช่วงลมฟ้าพยากรณ์ ช่อง 5 มาตรการความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2559 นี้ มีแต่ความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเดินทาง เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสาร ให้ความรู้และกระตุ้นพนักงานขับรถให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ส่วนในช่วงเดินทางระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 มีมาตรการตรวจสอบความพร้อมทั้งรถและคนขับอย่างเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมจากเจ้าหน้าที่ ณ สถานีขนส่งทุกแห่งก่อนออกเดินทาง หากพบรถไม่พร้อม มีความบกพร่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ต้องจัดหารถที่มีความพร้อมมาเปลี่ยนทันที พนักงานขับรถทุกคนต้อง “ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์”

กรมการขนส่งทางบกร่วมส่งพี่น้องประชาชนทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”