ช่วงลมฟ้าพยากรณ์ ช่อง 5 ตรวจรถก่อนใช้ สงกรานต์ 59

สงกรานต์ 2559 นี้ กรมการขนส่งทางบก ยังคงเดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง ให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อม และมาตรฐานความปลอดภัย ของรถเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!!! อาทิ เช็กระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ไฟส่องสว่าง ที่ปัดน้ำฝน ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ บางรายการ และมีการแจกของที่ระลึกให้ผู้เข้ารับบริการในบางแห่ง

ขอเชิญชวนทุกๆ คนนำรถเข้าตรวจเช็กความพร้อมก่อนเดินทาง ที่จุดบริการภาคเอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 เมษายน