เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงข่าวเปิดตัวโครงการให้บริการรถแท็กซี่รูปแบบใหม่  ALL THAI TAXI ร่วมสร้างรถแท็กซี่ให้ฝันต้นแบบของชาวกรุง เน้นนำเทคโนโลยีทันสมัยมาสร้างความเชื่อมั่น ภายใต้นโยบาย สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ด้วยมาตรฐานสากล

12_resize