คุณรู้สึกอย่างไรกับแท็กซี่?

คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ­แท็กซี่ได้ง่ายๆ
ร่วมประเมินคุณภาพแท็กซี่ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in
ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อพัฒนาแท็กซี่ไทย

ด้วยความปรารถนาดีจาก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก