ขอเชิญร่วม ชม ช็อป ชิม ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงคมนามคม ภายใต้ชื่องาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ระหว่างวันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2559 ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

พบกับ
ชม…การแสดงนิทรรศการต่างๆ การออกร้านของหน่วยงานบริการ มีตั๋วโดยสาร รถ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ เครื่องบิน จำหน่ายในราคาพิเศษ

ชิม..ร้านอาหารที่มาตั้งบูธจำหน่ายอาหารรสเด็ดกว่า 80 ร้าน

ช๊อป..สินค้าคุณภาพของฝากมากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการขนส่งทางบก ยกทีมงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากมายเช่น
- การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นรูปแบบพลาสติก และออกแบบใบแทนใบอนุญาตขับรถ
- บริการรับชำระภาษีรถประจำปี
- รับลงทะเบียนและเข้าเสนอราคาเพื่อประมูลเลขทะเบียนรถสวย

*** พร้อมชมนิทรรศการโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้GPS” ที่จะมาปฏิวัติความปลอดภัยในการเดินทางให้สามารถติดตาม ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้แบบเรียวไทม์ และสามารถร้องเรียนมาที่กรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง

*** อย่าพลาดพบกันได้ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 5-25 ตุลาคม นี้***
*** บูธกรมการขนส่งทางบก โซน B บูธ B35 – B39