กรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับคณะจากประเทศภูฏานศึกษาดูงานด้านการพัฒนากระบวนการและระบบไอที
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีฝ่ายปบริหารกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐประเทศภูฏาน ในโอกาสศึกษางานเกี่ยวกับการนำระบบ ไอทีมาใช้ด้านงานบริการประชาชนรูปแบบใหม่ ได้แก่โครงการเลื่อนล้อต่อภาษีรถ (Drive Thru for Tax) และการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ของกรมการขนส่งทางบก