เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ในการใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุ 1 ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ 2 ปี อัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

DSC_1402_resize_resize

DSC_1404_resize_resize

DSC_1417_resize_resize

DSC_152203_resize_resize

DSC_1573_resize_resize