เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต 2 พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 (เฉพาะกิจ) ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเปิดให้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้ใหม่ และกรมการขนส่งทางบก