เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นางยุพิน มีแจ้งหัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรมารยาทในการใช้รถใช้ถนนและการขับรถอย่างปลอดภัยภายใต้เกณฑ์การทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ในวันหยุดราชการ(เสาร์ – อาทิตย์) โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 90 กว่าราย

 IMG_4480_resize IMG_4487_resize IMG_4497_resize IMG_4504_resize IMG_4513_resize IMG_4519_resize IMG_4532_resize IMG_4564_resize IMG_4585_resize IMG_4670_resize IMG_4692_resize IMG_4700_resize