DSC_2696_resize

DSC_2706_resize

DSC_2728_resize

DSC_2718_resize

DSC_2749_resize

DSC_2270_resize

IMG_7020_resize_resize  IMG_7085_resize_resize

IMG_7115_resize_resize

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นางสุวรรณา สมทรัพย์ หัวหน้าส่วนใบอนุญาต    ขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีผู้ผ่านการอบรมพร้อมได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40,000 กว่าราย