เมื่อเร็วๆนี้. ณ บริษัทขนส่งจำกัด ได้มีการประชุมร่วมคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ประกอบการด้วยคณะกรรมการ 6 ฝ่าย ได้แก่ผู้แทนจากตำรวจ ทหาร บขส ขสมก กรมการขนส่งทางบก และสนขพร้อมคณะทำงานย่อย 3 คณะ โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด และ พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานร่วม ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาในทุกมิติ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถตู้เข้าสถานีทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยสุด อันจะนำไปสู่การจัดระเบียบเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

S__40228891111 S__4022885111 S__4022891 S__4022888 S__4022887