กระทรวงสาธารณสุข และ กรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขับรถพยาบาลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ “ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบGPS” ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 ณ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบแสดงพิกัดและความเร็วของรถพยาบาลเข้ากับระบบศูนย์ GPS ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถดูพิกัดการเคลื่อนที่ พฤติกรรมการขับขี่และความเร็ว ของรถพยาบาลแบบ Real time เพื่อยกระดับความปลอดภัย

DSC_3172_resize DSC_3141_resize DSC_3189_resize DSC_3193_resize DSC_3201_resize DSC_3209_resize DSC_3228_resize DSC_3240_resize