กระทรวงคมนาคม แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชน เดินทางใกล้ไกล ให้ปลอดภัย “เช็กรถก่อนเดินทาง ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เรื่องดีๆ ทำได้ง่ายๆ

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุ

ข้อมูลเส้นทางจาก: กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
== One Transport ==

153 (1)

 

153 (2) 153 (3) 153 (4) 153 (5) 153 (6) 153 (7) 153 (8)