13243960

 

กรมการขนส่งทางบก  แนะ!!! ประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ      Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง