กรมการขนส่งทางบก แจ้ง งด ให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้า “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีรถของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีรองรับหลากหลายช่องทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สอบถาม 1584

 

29