101

 

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! 5 อันดับแรกที่คนกรุงนิยมเลือกชำระภาษีรถประจำปี ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค.59) เป็นการชำระภาษีรถผ่านสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกสูงสุด รองลงมา คือ ช่องทาง“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax)  ผ่านโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี”(Shop Thru for Tax) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th และศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถจัดเก็บภาษีรถได้ถึง 1,726 ล้านบาท