กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เพียง 5 วัน ของการเปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 มีผู้ยื่นคำขอแล้วกว่า 3,000 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียน  ถึง 31 สิงหาคมนี้ แนะ!!! ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วเท่านั้น

 

210