20

 

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการประชุมคณะทำงานการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะร่วม 6 ฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและปรับแผนรองรับประชาชน ย้ำ!!! รถตู้เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง พร้อมตรวจสอบเข้มงวดหากพบฝ่าฝืนไม่เข้าใช้สถานีมีโทษปรับสูงสุดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ ผิดซ้ำเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเดินรถ