กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังนิยมใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกสูงสุดถึงร้อยละ 73.46 แจง!!ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 จัดเก็บภาษีรถประจำปีรวมกว่า 5,820 ล้านบาท พร้อมมุ่งพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

205