กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสารทุกมาตรการยกกำลังสอง เฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 60 ตรวจรถโดยสารและคนขับ 22,176 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 2 คัน เข้มข้น !!! ตรวจความพร้อมคนและรถเช่าเหมาตาม Checklist บนถนนสายหลัก 14 จุด 11 จังหวัด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

67

นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  ตรวจความพร้อมสแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเทศ  เฉพาะวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน  22,176 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 11,291 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 10,885 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 62 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 43 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3  พบบกพร่องจำนวน 19  คัน โดยสั่งให้เปลี่ยนรถทันที จำนวน 2 คัน เนื่องจากพบสภาพยางบวมพร้อมให้ผู้ประกอบการจัดหารถคันใหม่มาทดแทนเพื่อให้บริการผู้โดยสารต่อไป นอกนั้นเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบไฟถอยหลังชำรุด, ยางชำรุด, ถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาเปลี่ยนทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย  สำหรับพนักงานขับรถพบบกพร่อง 7 ราย โดยสั่งเปลี่ยนตัวคนขับทันที 1 ราย เนื่องจากมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบปรับและกำชับให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ได้เพิ่มมาตรการสแกนความพร้อมรถเช่าเหมา (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ตาม Checklist ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่งทั่วประเทศ (กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลำปาง,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ระยอง)  พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางกลับบ้านของประชาชน โดยผู้ประกอบการต้องมีส่วนร่วมในการดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด หากพบฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ หรือปล่อยให้มีการนำรถไปใช้กระทำผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรมการขนส่งทางบกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทันที  สำหรับประชาชนกรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารประจำสถานีขนส่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

———————