กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยความพร้อมในการรองรับเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือขอรับใบอนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

 

6