กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว เฉพาะวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 24.00 น. แนะ!!! ประชาชนสอบถามและร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทาง Facebook, Line, Application

186