กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับกรุงเทพฯ “รับคนกลับจากบ้าน”  ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2560  เพื่อลดความแออัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) พร้อมประสานสหกรณ์แท็กซี่จัดเตรียมรถให้บริการอย่างเพียงพอ เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาล พบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี

 

164