128

 

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จัดโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นเสริมสร้างทัศนคติของพนักงานขับรถให้มีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนผู้ใช้บริการ