13006659

 

กรมการขนส่งทางบก เตรียมแผนรองรับประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ กำชับ!!! สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ตรวจเข้มรถโดยสารทุกคัน-คนขับทุกคนก่อนออกจากสถานี พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประสานแท็กซี่และรถเมล์ให้บริการอย่างเพียงพอ และตรวจสอบการให้บริการอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร