12976879

 

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2559 เน้นมาตรการรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย คนขับไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พร้อมเข้มงวด!!! ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เฉพาะวันที่ 10 เม.ย. 59 พบรถตู้โดยสารฝ่าฝืนใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดสูงสุด รองลงมาเป็นรถบรรทุก กำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในเดินทาง ของประชาชน