กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าใช้พื้นที่ในอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 

 

153