119

 

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน !!! ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร มีเลข 5 นำหน้าตัวอักษรครั้งแรก !!!! หมวด 5กข, 5กค วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก รายได้จากการประมูลนำมาช่วยผู้พิการจากการประสบภัยทางถนน เตรียมเปิดรับคำขออุปกรณ์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้พิการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในเดือนเมษายนนี้