108

 

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 879 เส้นทางพิษณุโลก-บางมูลนาก และสายที่ 629 เส้นทางบางมูลนาก – บึงสามพัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง  เปิดรับคำขอแล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2560