1334640

 

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้สนใจยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) ระหว่าง ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างทั้ง 3 ประเทศให้มีความต่อเนื่อง เปิดรับคำขอตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2559