125

 

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พบกระทำความผิดซ้ำซาก ผิดร้ายแรง ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของประชาชน ลงโทษหนักพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที ระบุ!!! เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พักใช้ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่รวม 7 ราย